Zawartość strony wymaga instalacji nowego Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Szkolenia

Istota stosunku zobowiązaniowego.

 1. Charakter więzi prawnej i cel zobowiązania.
 2. Pojęcie wierzytelności.
 3. Dług i odpowiedzialność.

 

Wielość dłużników i wierzycieli.

 1. Zobowiązania podzielne i niepodzielne.
 2. Zobowiązania solidarne.
 3. Solidarność nieprawidłowa.

 

Wygaśniecie zobowiązań.

 1. Potrącenie.
 2. Odnowienie.
 3. Świadczenie w miejsce wypełnienia.
 4. Złożenie do depozytu sądowego.
 5. Zwolnienie z długu.

 

Zmiana wierzyciela i dłużnika.

 1. Przelew wierzytelności (cesja).
 2. Przejecie długu i przystąpienie do długu.

 

Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika.

 

Prawne zabezpieczenia wierzytelności.

 1. Zagadnienia wstępne. Systematyka form zabezpieczeń.
 2. Wybór formy zabezpieczenia.
 3. Weksel własny in blanco i poręczenie wekslowe (awal).
 4. Czek.
 5. Poręczenie.
 6. Gwarancje bankowe.
 7. Przelew wierzytelności (cesja) na zabezpieczenie.
 8. Przystąpienie do długu.
 9. Zastaw i hipoteka.
 10. Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości.
 11. Kaucja.
 12. Przelew kwoty na rachunek banku i blokada środków.

 

Dochodzenie roszczeń.

 1. Zagadnienia wstępne.
 2. Wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym.
 3. Sposoby egzekucji roszczeń pieniężnych.
 4. Egzekucja z nieruchomości.
 5. Podział sum uzyskanych z egzekucji.
 6. Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym.
 7. Postępowanie zabezpieczające.
 8. Koszty egzekucji.

 

do góry strzalki

 

Pobierz formularz zgłoszenia na szkolenie:

 

 

pobierz formularz

Produkty i usługi

 

Monitoring należności

to pierwszy etap procesu zarządzania wierzytelnościami...

Windykacja polubowna

to usługa, w ramach której dochodzimy dla Klientówi...

Postępowanie sądowe

ma miejsce gdy postawa dłużnika lub jego kondycja...

Postępowanie egzekucyjne

ma na celu ostateczne odzyskanie należności...

Obrót wierzytelnościami

to program zarządzania należnościami...