Zawartość strony wymaga instalacji nowego Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Obrót wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami

 

Szanowni Państwo,

program zarządzania należnościami, który Państwu oferujemy, daje możliwość wystawienia wierzytelności na sprzedaż, co znacząco ułatwia uzyskanie płatności za zaległe faktury nierzetelnych kontrahentów.

 

Usługa obrotu wierzytelnościami przeznaczona jest przede wszystkim dla firm, które nie widzą perspektyw na szybką spłatę zobowiązań przez dłużnika. Niemniej jednak oferujemy ją również tym wszystkim podmiotom gospodarczym, którym zależy na szybkiej poprawie płynności finansowej, poprzez zamianę należności na środki finansowe. Dodatkowo sprzedaż wierzytelności za gotówkę polepsza wskaźniki finansowe i poprawia strukturę bilansu firmy.

 

Obrót wierzytelnościami niweluje konieczność monitoringu płatności i przeprowadzanie procedur windykacyjnych pozwala uniknąć kosztów prowadzenia postępowania sądowego i komorniczego. Jest także sposobem na uzyskanie kapitału, który można szybko zainwestować.

 

Przedmiotem Naszego zainteresowania są przede wszystkim zobowiązania zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądowym i opatrzone postanowieniem Komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, ale także wszelkie inne, udokumentowane wierzytelności (np. noty odsetkowe, długi wynikające z nieuregulowanych faktur).

 

do góry strzalki

 

Pobierz formularz zlecenia windykacji należności:

 

 

pobierz formularz

Szkolenia

 

Temat szkolenia:

Istota stosunku zobowiązaniowego.

Temat szkolenia:

Wielość dłużników i wierzycieli.

Temat szkolenia:

Wygaśniecie zobowiązań.

Temat szkolenia:

Zmiana wierzyciela i dłużnika.

Temat szkolenia:

Prawne zabezpieczenia wierzytelności.

Temat szkolenia:

Dochodzenie roszczeń.